Chơi những câu đối tết độc đáo nhất cho ngày Tết

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ

Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh

Chơi câu đối người ta chọn từng đôi cho hợp với cảnh, bởi vậy nhiều người tự nghĩ lấy câu đối, viết lấy hoặc thuê ông đồ viết giúp. Câu đối cũng như tranh Tết, người ta dán từ ngoài cổng vào đến trong nhà. Ngoài cổng ngõ thì có câu :

cau doi tet hay nhat 2 1 Chơi những câu đối tết độc đáo nhất cho ngày Tết

1) Môn đa khách đáo thiên tài đáo Gia hữu nhân lai vạn vật lai Lược dịch : Cửa nhiều khách đến nhiều tiền đến Nhà có người vào lắm vật vào Ðôi câu đối dán trong sân nhà :

2) Sơn thủy thanh cao xuân bất tận Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh Lược dịch : Phong cảnh thanh cao xuân mãi mãi Thần tiên vui thú cảnh đời đời Những câu đối dán trong nhà :

3) Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường Lược dịch : Trời thêm năm tháng, tuổi thêm thọ Xuân khắp đất trời, phúc khắp nhà

4) Tổ tôn công đức thiên niên thịnh Tử hiếu tôn hiền vạn đại xương Lược dịch: Công đức tổ tôn nghìn năm thịnh Hiếu hiền con cháu vạn đời ngay

5) Xuân như cẩm tú, nhân như ngọc Khách mãn gia đình, tửu mãn tôn Lược dịch : Xuân như cẩm tú, người như ngọc Khách chật trong nhà, rượu hết chung

6) Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh Lộc tiến vinh hoa phú qúy xuân Lược dịch : Phúc đem lễ nghĩa trong nhà thịnh Lộc nảy vinh hoa phú qúy xuân

7) Niên niên như ý xuân Tuế tuế bình an nhật Lược dịch : Năm năm xuân như ý Tuổi tuổi ngày bình an

8) Nhập môn tân thị kinh luân khách Mãn tọa dai đồng cẩm tú nhân Lược dịch : Vào cửa toàn khách kinh luân Ngồi chơi toàn người cẩm tú

9) Niệm tiên tổ, duật tu quyết đức Khải hậu nhân,trường phát kỳ tường Lược dịch : Nhớ tổ tiên, đẹp điều nhân đức Tin cháu con bền sự lạ hay

10) Thảo ốc an cư, tích kim quang đắc đức Bố y tùy phận, cầu phúc đức lai tài Lược dịch : Nhà cỏ ở yên, tích kim quang được đức Áo vải an thân, cầu phúc đức đến tài

11) Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ vinh Lược dịch Trời đất vô tư, làm điều thiện tự nhiên được thiện Thánh hiền có dạy, lo tu thân có thể được vinh

12) Tân niên, hạnh phúc bình an tiến Xuân nhật, vinh hoa phú qúy lai Lược dịch : Năm mới, hạnh phúc bình an đến Ngày xuân, vinh hoa phú qúy về

13) Ðịa sinh tài, thế nghiệp quang huy Thiên tứ phúc, gia thanh hiện thái

Lược dịch : Ðất sinh tài nghiệp đời sán lạn Trời ban phúc, nhà tiếng tốt tươi

14) Phúc mãn đường, niên tăng phú qúy Ðức lưu quang, nhật tiến vinh hoa Lược dịch : Phúc đầy nhà, năm thêm giàu có Ðức ngập tràn, ngày một vinh hoa

15) Trúc bảo bình an, tài lợi tiến Mai khai phú qúy, lộc quyền lai Lược dịch : Trúc giữ bình yên, thêm tài lợi Mai khai phú qúy, lại lộc quyền

16) Tiên tổ phương danh lưu quốc sử Tử tôn tích học hiển gia phong Lược dịch : Tiên tổ danh thơm ghi sử nước Cháu con tích học nổi cơ nhà

17) Liên tọa đài tiền hoa hữu thực Bồ đề thụ thượng qủa thanh nhàn Lược dịch : Tòa sen đài trước hoa đầy đủ Cổ thụ bồ đề qủa thanh nhàn

18) Đa lộc, đa tài, đa phú quý Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm Lược dịch : Nhiều lộc, nhiều tài, nhiều của cải Gặp thời, được lợi, được lòng người

Một câu đối Nôm :

19) Ngoài cửa mừng Xuân nghênh Ngũ Phúc Trong nhà chúc Tết hưởng Tam Ða

Sau đây là một câu đối tặng các cậu thanh niên chưa vợ, nhớ dán vào cửa ra vào cho may mắn trọn năm. Không chừng năm tới sẽ được vợ cũng nên. Ngũ phúc lâm môn … còn thiếu Tam nguyên khai thái … có thừa    Chơi câu đối trong ngày tết là nét văn hóa truyền thống của người Việt. Xin giới thiệu với quý độc giả một số câu đối hay “Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ Xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường” (Trời thêm tuổi mới, năm thêm thọ Xuân khắp càn khôn, phúc khắp nhà)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>